2 stycznia – Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu